Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

 

W latach 2005-2021 w Inkubatorze działalność gospodarczą prowadziło 60 podmiotów gospodarczych.

Kontynuacja działalności gospodarczej przez beneficjentów po okresie inkubacji.

Według stanu na dzień 2021-12-31:

·         nadal prowadzona działalność gospodarcza                                          -  39 przedsiębiorców

·         nadal prowadzona działalność gosp. w zmienionej formie prawnej -  9 przedsiębiorców

·         zawieszenie działalności                                                                             - 4 przedsiębiorca

·         zakończona działalność gospodarcza                                                       - 8 przedsiębiorców

W latach 2005-2021 w Inkubatorze rozpoczęło działalność gospodarczą 32 przedsiębiorców.

 

Wybrane wskaźniki efektywności działalności Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego:

L.p.

Rok

Ilość

beneficjentów

Liczba

zatrudnionych w roku

RJP

Dotacja zł

Rocznie zł/RJP

Powierzchnia

 dostępna m2

Efektywne wykorzystanie powierzchni m2

Efektywne wykorzystanie powierzchni %

Wynajmowana powierzchnia na koniec roku m2

1

2003

4

24

10,64

bd

bd

bd

159,39

bd

423,80

2

2004

8

65

39,18

bd

bd

bd

402,63

bd

1 536,70

3

2005

6

56

50,52

0,00

0,00

1 729,29

1 508,51

87,23%

1 452,00

4

2006

6

53

41,13

148 137,56

3 601,32

1 729,29

1 362,12

78,77%

1 270,25

5

2007

4

57

57,00

57 407,74

1 007,15

1 729,29

1 360,05

78,65%

1 360,05

6

2008

5

60

29,33

60 166,00

2 051,05

1 729,29

464,61

26,87%

365,65

7

2009

10

47

42,55

51 747,00

1 216,05

1 729,29

743,21

42,98%

769,36

8

2010

10

54

45,30

52 491,00

1 158,78

1 729,29

1 107,19

64,03%

1 218,57

9

2011

12

49

34,89

64 811,00

1 430,75

1 729,29

1 013,19

58,59%

1 191,31

10

2012

13

62

55,24

68 220,00

1 235,01

1 729,29

1 465,71

84,76%

1 295,11

11

2013

16

92

59,78

70 605,00

1 181,06

1 729,29

1 325,75

76,66%

1 030,60

12

2014

13

78

75,33

70 188,00

931,69

1 729,29

1 668,83

96,50%

1 696,81

13

2015

16

86

80,28

68 500,00

853,30

1 926,51

1 705,49

88,53%

1 909,21

14

2016

20

90

80,75

70 109,00

868,25

1 926,51

1 842,97

95,66%

1 934,06

15

2017

22

100

85,94

72 979,00

849,16

2 047,09

1 853,98

90,57%

1 751,68

16

2018

23

167

127,39

75 040,00

613,26

2 047,09

1 940,74

94,80%

1 970,11

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu