Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

Inkubator Przedsiębiorczości w Krośnie startuje w połowie roku 2021.

Będzie to budynek biurowo – produkcyjny z funkcjami towarzyszącymi oraz utwardzonymi miejscami parkingowymi.

Charakterystyczne dane budynku:

 • ilość kondygnacji nadziemnych: 3,
 • powierzchnia zabudowy: 3 534,23 m2,
 • kubatura budynku: 29 420,35 m3,
 • powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji: 5 073,51 m2,

Charakterystyka pomieszczeń:

 • pomieszczeń produkcyjne znajdują się na kondygnacji „0”, łączna ich pow. wynosi – 2 500 m2. Jest to 11 pomieszczeń o pow. Od 182 m2 do 350 m2, średnia powierzchnia to ok. 220 m2. Pomieszczenia produkcyjne posiadają antresole o powierzchni ok. 75 m2 zwiększające ich funkcjonalność, sumaryczna powierzchnia antresoli 909 m2

Pomieszczenia produkcyjne stanowią większa część budynku. Pomieszczenia te będą przygotowane w pełni dla ewentualnych najemców, do każdego z nich będą doprowadzone media i każdy z najemców indywidualnie decydował będzie o przyłączeniu się do poszczególnych mediów. Internet szerokopasmowy

 • W części biurowej na kondygnacjach 0 - 2 rozmieszczone zostaną pomieszczenia biurowe w pełni wyposażone w podstawowe meble i przygotowane pod ewentualnych najemców. W biurach dostępny będzie Internet szerokopasmowy

Łączna powierzchnia pomieszczeń biurowych – 908,79 m2, jest to 26 pomieszczeń o pow. od 11 m2 do 70 m2, pow. większości pomieszczeń zawiera się w przedziale 20 – 35 m2.

 • Sala szkoleniowa o pow. 48 m2 znajdzie się na kondygnacji „0”
 • 3 sale konferencyjne umiejscowione będą na kondygnacjach „0” sala o pow. 64 m2 oraz 2 sale na kondygnacji „1” o pow. 52 m2 każda. Wszystkie ale wyposażone będę w sprzęt multimedialny (Każda z sal posiada niezależne zaplecze o. 12 m2)
 • pozostałe pomieszczenia stanowią: portiernia, szatnia, toalety, pomieszczenia gospodarcze, socjalne, jadalnia, węzły sanitarne, pasaż, windy, klatki schodowe, kładki, korytarze, stacja trafo, pomieszczenia techniczne, zaplecze sal konferencyjnych, techniczno-magazynowe.

Przeliczając powyższe dane należy przyjąć, że oferta wynajmu obejmować będzie:

 • 745 m2 powierzchni biurowej (26 pomieszczeń biurowych),
 • 3 409 m2 powierzchni produkcyjnej (11 pomieszczeń produkcyjnych)

czyli łącznie 4 154 m2. 

  

 

 

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu