Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest instytucją o charakterze non profit. Głównym zadaniem Funduszu jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych, pożyczek oraz leasingów na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusz poręcza zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczeniem mogą być objęte kredyty, pożyczki lub leasingi przeznaczone między innymi na:

  • rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności,
  • finansowanie inwestycji,
  • finansowanie działalności gospodarczej,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy, itp..

Więcej informacji na stronie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 

Design by: www.diablodesign.eu