Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

 

W latach 2005-2018 w Inkubatorze działalność gospodarczą prowadziło 53 podmioty gospodarcze.

Kontynuacja działalności gospodarczej przez beneficjentów po okresie inkubacji.

Według stanu na dzień 2018-12-31:

·         nadal prowadzona działalność gospodarcza                                          -  38 przedsiębiorców

·         nadal prowadzona działalność gosp. w zmienionej formie prawnej - 6 przedsiębiorców

·         zawieszenie działalności                                                                             - 2 przedsiębiorca

·         zakończona działalność gospodarcza                                                       - 8 przedsiębiorców

W latach 2005-2018 w Inkubatorze rozpoczęło działalność gospodarczą 28 przedsiębiorców.

 

Wybrane wskaźniki efektywności działalności Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego:

L.p.

Rok

Ilość

beneficjentów

Liczba

zatrudnionych w roku

RJP

Dotacja zł

Rocznie zł/RJP

Powierzchnia

 dostępna m2

Efektywne wykorzystanie powierzchni m2

Efektywne wykorzystanie powierzchni %

Wynajmowana powierzchnia na koniec roku m2

1

2003

4

24

10,64

bd

bd

bd

159,39

bd

423,80

2

2004

8

65

39,18

bd

bd

bd

402,63

bd

1 536,70

3

2005

6

56

50,52

0,00

0,00

1 729,29

1 508,51

87,23%

1 452,00

4

2006

6

53

41,13

148 137,56

3 601,32

1 729,29

1 362,12

78,77%

1 270,25

5

2007

4

57

57,00

57 407,74

1 007,15

1 729,29

1 360,05

78,65%

1 360,05

6

2008

5

60

29,33

60 166,00

2 051,05

1 729,29

464,61

26,87%

365,65

7

2009

10

47

42,55

51 747,00

1 216,05

1 729,29

743,21

42,98%

769,36

8

2010

10

54

45,30

52 491,00

1 158,78

1 729,29

1 107,19

64,03%

1 218,57

9

2011

12

49

34,89

64 811,00

1 430,75

1 729,29

1 013,19

58,59%

1 191,31

10

2012

13

62

55,24

68 220,00

1 235,01

1 729,29

1 465,71

84,76%

1 295,11

11

2013

16

92

59,78

70 605,00

1 181,06

1 729,29

1 325,75

76,66%

1 030,60

12

2014

13

78

75,33

70 188,00

931,69

1 729,29

1 668,83

96,50%

1 696,81

13

2015

16

86

80,28

68 500,00

853,30

1 926,51

1 705,49

88,53%

1 909,21

14

2016

20

90

80,75

70 109,00

868,25

1 926,51

1 842,97

95,66%

1 934,06

15

2017

22

100

85,94

72 979,00

849,16

2 047,09

1 853,98

90,57%

1 751,68

16

2018

23

167

127,39

75 040,00

613,26

2 047,09

1 940,74

94,80%

1 970,11

 

 

 

Piętro budynku przy ul. Żwirki i Wigury 6c.

 

Parter budynku

 1. Loftem - pomieszczenie: 2.3
 2. Genergy Sp. z o.o. - pomieszczenia: 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.19
 3. Wolne pomieszczenia: 2.4; 2.5; 2.6

 

 

Parter budynku przy ul. Żwirki i Wigury 6c
       
     
Parter budynku przy ul. Żwirki i Wigury 6c

 

 1. NGS Oil&Gas Sp. z o.o. - pomieszczenia: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.24; 1.25; 1.31; 1.32
 2. DOMEL s.c. - pomieszczenie: 1.21
 3. DOMEL Biuro Handlowe J. Tomczyk - pomieszczenie: 1.22
 4. DIGIMAN A. Kustroń - pomieszczenie: 1.26
 5. AVIMOIT Sp. z o.o. - pomieszczenie: 1.39
 6. AMESO B. Machowska - pomieszczenie: 1.40
 7. Pracownia Stolarska A. Pacuta - pomieszczenie: 1.34
 8. VENTORI Orzechowski & Werenc Sp.J. - pomieszczenie: 1.35
 9. WENCU D. Werenc - pomieszczenie: 1.36
 10. LOFTEM A. Brzezińska - pomieszczenie: 1.38
 11. GENERGY Sp. z o.o. Sp.k. - pomieszczenia: 1.17; 1.18; 1.19

 

Inkubator dysponuje następującymi rodzajami powierzchni:

1. w budynku położonym w Krośnie przy ulicy Żwirki i Wigury 6c

 1. powierzchnia produkcyjna i usługowa,
 2. powierzchnia magazynowa,
 3. wspólnie dostępne pomieszczenia socjalne i sanitarne,
 4. możliwość wykorzystania nieruchomości gruntowej przy obiekcie inkubatora,
 5. powierzchnia parkingowa.

Parter budynku

Piętro budynku

2. w budynku położonym w Krośnie przy ulicy Kletówki 52

 1. powierzchnia biurowa
 2. wspólnie dostępne pomieszczenia socjalne i sanitarne,
 3. powierzchnia parkingowa.

Rzut III pięta 

 

 

Obecnie w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym prowadzi działalność 14 podmiotów gospodarczych:

 1. DOMEL s.c. - nadzór i kontrola jakości dla produkcja i ostrzenie frezów monolitycznych VHM 
 2. DOMEL Biuro Handlowe - produkcja i ostrzenie frezów monolitycznych VHM z pełna certyfikacją wyrobów
 3. NGS Oil & Gas - produkcja elementów stalowych dla potrzeb górnictwa naftowego
 4. DIGIMAN - usługi informatyczne oraz serwis sprzętu komputerowego
 5. AVIMOT Sp. z o.o. - technologie elektroniczne dla lotnictwa i motoryzacji
 6. AMESO - dystrybucja oraz produkcja wysoce wyspecjalizowanych smarów przemysłowych
 7. HMB SOLUTIONS - produkcja oraz naprawa sprzętu telekomunikacyjnego.
 8. VENTORI Sp. j. - obróbka mechaniczna elementów metalowych.
 9. PRACOWNIA STOLARSKA - produkcja mebli i schodów na wymiar
 10. QBK PROJEKT - biuro usług projektowych, projektowanie architektoniczne, inżynierskie oraz doradztwo techniczne i inwestycyjne
 11. LOFTEM - produkcja mebli biurowych i sklepowych oraz sprzedaż wyposażenia wnętrz w stylu skandynawskim, przemysłowym i loftowym.
 12. WENCU - obróbka mechaniczna elementów metalowych
 13. GENERGY Sp. z o.o. - produkcja konstrukcji metalowych

 

Przedsiębiorcy którzy po okresie inkubacji opuścili Inkubator:

 1. F.D.S. "MAKSS"
 2. Radio-Tech
 3. InterActive - Agencja Komunikacji Marketingowej
 4. "OBIEKTYW" - Agencja Produkcji Radiowej, Telewizyjnej i Wydawniczej
 5. Auto Moto Klub Krośnieński
 6. F.H.P. "POLWEX"
 7. P.H.U. "KAM - PIO"
 8. TIGER-MET s.c.
 9. Podkarpacka Izba Gospodarcza
 10. TIGER-MET Sp.J.
 11. WIETPOL Sp. z o.o.
 12. Peszke Aero Technologies
 13. Flypolska Sp. z o.o.
 14. P.H.U. INWENTECH
 15. LEMON SHARK
 16. ZAKŁAD METALOWY
 17. Stowarzyszenie B-4
 18. WGW - Podkarpacie sp. z o.o.
 19. REEDO
 20. E-LEMENT
 21. AVIA SERVICE
 22. JARECKI METAL
 23. PRZYCHODNIA ONLINE Sp. z o.o. 
 24. WIETPOL AEROSPACE Sp. z o.o Sp.K.
 25. LOVEC-RAPY
 26. DROG-BUD
 27. INSTALTECH 
 28. GENERGY Sp. z o.o. S.K.A.
 29. PERFECTCHROM
 30. UKSOFT
 31. PESZKE s.c.
 32. G&J Sp. z o.o.
 33. BIURO USŁUG FINANSOWYCH
 34. FOBO 
 35. IT-KROS 
 36. DORADZTWO PRAWNO - ADMINISTRACYJNE "BONA FIDES"
 37. PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
 38. FIBER-PLAST 
 39. GIERLICKI 
 40. KATARD Sp. J.
 41. QUALITECH Sp. z o.o. - obsługa inżynieryjna zadań z branży Gas & Oil

 

 

 

 

Osoby chcące utworzyć przedsiębiorstwo w Inkubatorze muszą wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie do Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego.

Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez Zarząd, przedsiębiorca może zostać zakwalifikowany do wejścia do Inkubatora.

Przy podjęciu decyzji o przyjęciu przedsiębiorcy do Inkubatora stosowane będą następujące kryteria:

 • realność realizacji przedsięwzięcia,
 • kwalifikacje właściciela i personelu,
 • warunki oraz wyposażenie techniczne prowadzonego lub planowanego przedsięwzięcia,
 • konkurencyjność oferowanych towarów lub usług,
 • możliwość wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych,
 • możliwości techniczne i organizacyjne Inkubatora,
 • niezbędność oferowanych usług lub działań dla wspierania przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu,
 • generowanie nowych miejsc pracy na rynku lokalnym,
 • absorpcja osób bezrobotnych,
 • tworzenie łańcucha kooperacyjnego z innymi przedsiębiorcami.

Decyzję o przyjęciu Wnioskodawcy do Inkubatora podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

Preferowani są przedsiębiorcy:

 1. rozpoczynający lub prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż  2 lata,
 2. prowadzący działalności dłużej niż 2 lata, wdrażający przedsięwzięcia innowacyjne lub będący przedsiębiorstwem innowacyjnym w rozumieniu art. 2 ust. 80 Rozporządzenia nr 651/2014
 3. prowadzący działalności dłużej niż 2 lata, realizujący inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 ust. 49 Rozporządzenia nr 651/2014
 4. prowadzący działalności dłużej niż 2 lata, realizujący inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ust. 51 Rozporządzenia nr 651/2014.

 Inni przedsiębiorcy mogą zostać przyjęci do Inkubatora pod warunkiem braku chętnych spełniających warunki opisane w § 14 ust. 1. i posiadania przez Inkubator wolnych powierzchni.

Stawka czynszu w tym przypadku musi być wyższa od opłat płaconych przez Beneficjenta w ostatnim roku inkubacji o minimum 10 %.

 

Inkubator będzie dążył do zapewnienia efektywnej pomocy dla powstania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stwarzając dogodne możliwości dla ich działania na wynajętej powierzchni poprzez:

 • udostępnienie powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej w miarę potrzeb przedsiębiorców i aktualnych możliwości Inkubatora,
 • udostępnienie możliwości podłączenia telefonu, faksu, dostępu do Internetu,
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej,
 • zapewnienie dostaw wody, do celów socjalnych i przemysłowych,
 • usługi ksero,
 • odbieranie i wysyłanie korespondencji,
 • łączenie i przekazywanie rozmów telefonicznych,
 • możliwość korzystania z kontaktów i ofert gospodarczych będących w posiadaniu Inkubatora i Podkarpackiej Izby Gospodarczej,
 • komputerowe opracowywanie tekstów,
 • komputerowe opracowywanie ofert ulotek i materiałów reklamowych,
 • prawo do posługiwania się adresem Inkubatora,
 • wspólną promocję i reklamę, w tym wspólną prezentację przedsiębiorców na targach,
 • tworzenie serwisów internetowych,
 • usługi konsultacyjno – doradcze i informacyjne,
 • usługi finansowo – księgowe, w tym także doradztwo,
 • doradztwo prawne,
 • inne usługi, w zależności od aktualnych potrzeb,
 • pomoc w uzyskaniu dotacji lub pożyczki z dostępnych funduszy.

Inkubator może w miarę możliwości i zgłaszanych przez Beneficjentów potrzeb, poszerzać lub redukować zakres świadczonych usług.

Niektóre z wymienionych usług mogą być świadczone także przez przedsiębiorstwa i instytucje współpracujące z Inkubatorem, zarówno dla podmiotów i osób działających w Inkubatorze, jak i poza nim.

 

 

 

Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

38-400 Krosno

ul. Żwirki i Wigury 6 C

tel/fax: +48 13 436 21 06

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KRS

NIP

REGON

 

 

 

Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna i Podkarpackiej Izby Gospodarczej. Spółka, której firma brzmi Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym Rep. A nr 359/2005 18 stycznia 2005 roku przez Gminę Krosno i Podkarpacką Izbę Gospodarczą. W dniu 8 lutego 2005 postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Spółka została wpisana do KRS pod nr 0000228204. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 262 500 zł. Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. działa na zasadach non-profit. Na mocy umowy z dnia 23 lutego 2005r. zawartej pomiędzy Gmina Krosno i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o., oraz porozumienia z dnia 23 lutego 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Krosno, Podkarpacką Izba Gospodarczą i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o. przejęła ona od 1 marca 2005 zarządzanie obiektem Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

Pomieszczenia produkcyjne, usługowe i magazynowe.

Za wynajmowaną powierzchnię produkcyjną, usługową i magazynową w budynku Inkubatora przy ul. Żwirki i Wigury 6c, Beneficjenci płacą czynsz według aktualnej stawki bazowej, według następujących zasad:

 • w pierwszym półroczu pierwszego roku działalności – 25 % stawki bazowej czynszu,
 • w drugim półroczu pierwszego roku działalności – 50 % stawki bazowej czynszu,
 • w drugim roku działalności –70 % stawki bazowej czynszu,
 • w trzecim roku działalności – 80 % stawki bazowej czynszu,
 • w czwartym roku działalności – 100% stawki bazowej czynszu,
 • w piątym roku działalności – 100% stawki bazowej czynszu.

Od dnia 1 marca 2020 r. stawka bazowa czynszu dla pomieszczeń produkcyjnych, usługowych i magazynowych wynosi 11,50 zł/m2.

Pomieszczenia biurowe.

Za wynajmowaną powierzchnię biurową w budynku przy ul. Kletówki 52, Beneficjenci płacą czynsz według aktualnej stawki bazowej dla powierzchni biurowych, według następujących zasad:

 • w pierwszych trzech miesiącach działalności – 25 % stawki bazowej czynszu,
 • w kolejnych sześciu miesiącach działalności – 50 % stawki bazowej czynszu,
 • w kolejnych trzech miesiącach działalności –75 % stawki bazowej czynszu,
 • po roku działalności – 100 % stawki bazowej czynszu,

Od dnia 1 marca 2017 r. stawka bazowa czynszu dla pomieszczeń produkcyjnych, usługowych i magazynowych wynosi 20,00 zł/m2.

Za wynajmowaną powierzchnię nieruchomości gruntowej przy obiekcie Inkubatora Beneficjenci płacą czynsz w wysokości ustalonej w drodze negocjacji, jednakże nie niższej niż określona w uchwale Rady Miasta Krosna w sprawie określenia zasad ustalania czynszu za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno, jak za grunty wynajmowane lub wydzierżawione na cele przemysłowe.

 

Design by: www.diablodesign.eu